Tiquet Obert


Si no pot trobar una solució al seu problema a la base de coneixements, pot enviar un tiquet de suport triant el departament adequat abaix.


 General Enquiries

All Enquiries

 Server Transfer

Transfering from another host to Tekknodes, This process sometimes require SSH.

 Node Transfer

Letting us know what server needs to be transfered too.